Rozwiazanie konkursu recytatorskiego

Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;

A czasem był jak piorun jasny, prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa.

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem piękny jak Aniołów mowa,

Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem.

Strofa być winna taktem nie wędzidłem.
 
 (Juliusz Słowacki)
 
I Konkurs Recytatorski w Polskiej Szkole w Bazylei
 
17 maja odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski. Konkursowe przesłuchania, które przebiegały w dwóch kategoriach recytatorskich: grupa dzieci młodszych oraz dzieci starszych, poprzedzone były eliminacjami wstępnymi w poszczególnych klasach. 
 
 Prezentacje finalistów oceniało jury w składzie:
 
- Przewodnicząca P. Barbara Młynarska – aktorka, poetka, kreatorka życia artystycznego w Klubie Miłośników Żywego Słowa w Szwajcarii, którego jest założycielką i prowadzącą. Pani Barbara Młynarska cztery razy w roku organizuje spotkania, na których pojawiają się wybitne osobistości ze świata teatru i estrady, także dziennikarze, pisarze, poeci i politycy

- P. Marty Brodmann –Dyrektor Szkoły,

- P. Jarosława Strygner, przedstawiciel rodziców, który bardzo czynnie włącza się w życie naszej szkoły i służy zawsze pomocą.
 
Uczestnicy konkursu bardzo rzetelnie przygotowali się do udziału:samodzielnie wybierali utwory do recytacji, prezentowali nie tylko wiersze, ale również wzbogacili swoje występy przebierając się, przynosząc rekwizyty, co dodatkowo podniosło poziom konkursu. 
 
Najlepsi w młodszej grupie wiekowej okazali się:, Jan Maj, Johnathan Sonnleitner, Dominik Strygner, Julia Tomczyk.
 
W starszej grupie wiekowej zwycięzcami zostali: Natalia Kujawa, Grzegorz Maj, Julia Pröpsting, Lara Kupriańczyk. 
 
W czasie konkursu był również czas na wspólne śpiewanie znanych polskich piosenek, poczęstunek i zabawę słowną z Panią Barbarą Młynarską.