Rekrutacja i opłaty

 
Do szkoły, do klas przedszkolnych, przyjmujemy dzieci, które ukończyły 4 rok życia.
 
Nabór do klas w szkole odbywa się do 15 lipca.
 
Wszelkie informacje dotyczace rekrutacji zawarte są w regulaminie Szkoły.
 
Wysokość opłaty za jeden semestr nauki w Szkole wynosi 220 CHF za jedno dziecko, oraz 320 CHF za dwójkę i więcej dzieci, uczęszczających do szkoły.