Kronika - Rok szkolny 2009-2010

 

Rok szkolny 2009 / 2010


Grono nauczycielskie:

Małgorzata Lityńska
Marta Brodmann
Justyna Demska
Magdalena Gajowiak
Milena Griffiths
Magdalena Kudłacz
Barbara Lis
Piotr Lityński
Anna Radwan
Aldona Mackiewicz-Sutter
Ewa Szelągowicz
Marta Tracz
Anna Wyszomirska-Grzelak


3 grudnia 2009

Już po raz drugi zorganizowaliśmy kwestę na Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Otrzymaliśmy z TOPRu piękny dyplom z podziękowaniem za naszą akcję.


13 grudnia 2009

Rok 2010 ogłoszony został Rokiem Chopinowskim w związku z 200 rocznicą urodzin kompozytora.

Ambasada RP w Bernie zorganizowała spotkanie mikołajowe połączone z programem
o Fryderyku Chopinie.
Przygotowywaliśmy się do niego solidnie. Starsze klasy przygotowały się merytorycznie, zrobiliśmy 3 plakaty o epoce romantycznej w literaturze, muzyce i architekturze.

Dwie grupy uczniów wzięły udział w konkursie wiedzy o Chopinie i zajęły dwa pierwsze miejsca! Klasa Aldony Sutter przygotowała kartki na konkurs i zostały one wkomponowane
w oficjalne karty świąteczne Ambasady.
Nasi uczniowie wystąpili też w montażu poetyckim o F. Chopinie.


9 stycznia 2010

Jasełka.
Tym razem przedstawiliśmy polskie tradycje bożonarodzeniowe i pokazaliśmy
jak przygotowywaliśmy święta Bożego Narodzenia.
Całość przeplatana była wierszami i kolędami. Takie wspomnienie niedawnych świąt.


23 stycznia 2010

W listopadzie wzięliśmy udział w odsłonięciu popiersia Gabriela Narutowicza w elektrowni
w Mühleberg koło Berna.

Narutowicz zmuszony do opuszczenia ojczyzny w roku 1886, osiadł w Szwajcarii, gdzie
po ukończeniu studiów inżynierskich został profesorem na ETH w Zürichu a następnie naczelnym specjalistą w zakresie regulacji Renu i budowy elektrowni wodnych.

Był pionierem w swojej dziedzinie, o czym pięknie mówił pan Urs Scheidegger.
Zaprosiliśmy więc pana Scheideggera do naszej szkoły, gdzie opowiedział on o postaci Gabriela Narutowicza i jego zasługach dla rozwoju elektrowni wodnych w Szwajcarii
i na świecie.


6 marca 2010

Apel szkolny z okazji 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej - wymordowania 21`768 obywateli
polskich - jeńców wojennych osadzonych w obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich RP.


17 kwietnia 2010

Apel szkolny po katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

Uczczenie pamięci wszystkich ofiar wypadku ze szczególnym wspomnienie Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, ostatniego Prezydenta Polski na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego
i Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Macieja Płażyńskiego.

Wpis do księgi kondolencyjnej wyłożonej w Ambasadzie RP w Bernie w imieniu nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły.


2 maja 2010

W Sali Rycerskiej Zamku Rapperswil zorganizowaliśmy bodaj największą imprezę
w dziejach naszej szkoły.
Wielki spektakl "Impresje Chopinowskie", który wypełniły: koncert, poezja,
pokaz multimedialny o życiu i twórczości Chopina i wystawa plakatu muzycznego.

W koncercie wzięli udział młodzi artyści:
Eleonora Wojnar - sopran,
Joanna Stanek-Filipowicz,
Andriy Dragan,
Zofia Grzelak - fortepian,
oraz uczniowie: Mia Felice, Ania Polek, Tatjana Rohr, Marta Szelągowicz,
Mikołaj Czapliński, Artur Brugger, Marek Felice i Klaudiusz Skórski.

Koncert udał się znakomicie. Sala Rycerska w Zamku Rapperswil była wypełniona po brzegi.
Było więc około 350 osób, w większości obcojęzycznych, które wysłuchały prezentacji,
muzyki i pieśni oraz obejrzały plakaty.
Młodzież prezentowała się i czytała komentarze do zdjęć pięknie, wszyscy byli zachwyceni
grą Zosi Grzelak, Andriy Dragana i pieśniami w wykonaniu Eleonory Wojnar
z akompaniamentem Joanny Stanek-Filipowicz.

Wystawa plakatów cieszyła się wielkim powodzeniem i była w zamku prezentowana
do końca czerwca.

Pyszne polskie ciasta z Krakowa oraz wspaniałe wypieki rodziców naszych uczniów zostały spałaszowane do ostatniego okruszka. Zrobiliśmy kapitalną reklamę Chopinowi i Polsce,
a także Muzeum Polskiemu, gdzie odwiedzających było bardzo wielu.

Walory artystyczne i poznawcze tego programu są niepodważalne. Koncertów jest wiele
w Roku Chopinowskim, ale my daliśmy całościowy pogląd na Chopina i jego dzieło
i to zostanie na długo w pamięci widzów.
Taka multimedialna prezentacja dociera do wszystkich zmysłów i dzięki temu łatwiej zostaje zapamiętana.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili sie do powstania tego programu,
Annie Wyszomirskiej-Grzelak, Piotrowi Lityńskiemu, Antoniemu Gruberskiemu,
wymienionym już artystom i naszym uczniom.
Dziękuję również Annie Buchmann i Marioli Sigrist oraz wszystkim Paniom z Muzeum Polskiego za pyszny krupnik na przywitanie naszej grupy, za organizację poczęstunku, za wszelką pomoc.
Koncert odbył się pod patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora RP Jarosława Starzyka.
Sponsorami naszego koncertu byli:

Ambasada RP w Bernie,

Basellandschaftliche Kantonalbank ,

BeratungsGesellschaft für die zweite Säule AG.

Wszystkim Sponsorom dziękujemy!

http://polskaszkola.ch/images/kronika__11/krt1_m.jpghttp://polskaszkola.ch/images/kronika__11/krt2_m.jpghttp://polskaszkola.ch/images/kronika__11/krt3_m.jpghttp://polskaszkola.ch/images/kronika__11/krt4_m.jpghttp://polskaszkola.ch/images/kronika__11/krt5_m.jpghttp://polskaszkola.ch/images/kronika__11/krt6_m.jpg

29 maja 2010

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli.

Pani dr. Ewa Zawisza-Masłyk szkoliła nauczycieli i rodziców.
Jak zawsze nauczyliśmy się wiele i wykorzystamy to w zajęciach szkolnych.


12 czerwca 2010

Gościliśmy w szkole pisarza z Polski, pana Łukasza Wierzbickiego, który przedstawił nam
w formie niezwykle interesującej prezentacji swoje dwie książki:


"Dziadek i Niedźwiadek" "Afryka Kazika"


http://polskaszkola.ch/images/kronika__11/b1.jpghttp://polskaszkola.ch/images/kronika__11/b2.jpg


Książki te opowiadają o prawdziwych wydarzeniach historycznych, w sposób kolorowy
i zrozumiały dla dzieci i młodzieży.

Po prezentacji wszyscy chcieli od razu mieć te książki i była to z pewnością wspaniała wakacyjna lektura.


19 czerwca 2010

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw w auli naszej szkoły.

Piknik niestety nam się nie udał, gdyż padał rzęsisty deszcz.
Zamrożoną kiełbaskę upieczemy na pikniku jesiennym.


Komentarz na koniec roku.

Motywem przewodnim w tym roku szkolnym był Fryderyk Chopin.
Lekcje, plakaty, udział w konkursach, wielki koncert, wszystko to miało przybliżyć uczniom postać wielkiego kompozytora i jego dzieło. Myślę, że ten cel został osiągnięty.

W szkole szykują się duże zmiany. Po 12 latach dyrektorowania przekazuję szkołę nowemu kierownictwu.
Marta Brodmann i Milena Griffiths będą się zajmować administracją szkoły i reprezentowaniem jej na zewnątrz. Całe grono nauczycielskie będzie dbało o program i organizację zajęć.

Również Piotr Lityński kończy swoją pedagogiczną działalność.
Uczniowie najstarszej klasy pięknie, ale z wielkim Żalem go pożegnali. Niektórzy grożą nawet, że jak Piotra nie będzie, to nie będą chodzili do szkoły!
Ale to właśnie Piotr przekazał Wam chyba, że uczycie się dla siebie i może to być
i interesujące i przyjemne. Tym bardziej, że nowa nauczycielka Monika Brandys jest świetnie przygotowana i zdecydowana kontynuować dzieło w najstarszej klasie.
Powodzenia!

Odchodzi też, z powodu wyjazdu do Polski, Magda Gajowiak,
w międzyczasie Stupakowska, której bardzo dziękujemy i życzymy wiele szczęścia
na podwójnie nowej drodze życia, bo i w nowym stanie cywilnym i w nowym
mieście - Krakowie!

Szkoła jest na trwałe umocowana w krajobrazie Polonii szwajcarskiej. Cieszy się dobrą opinią
i jest to zasługą całego zespołu ludzi, nauczycieli, rodziców i wielu osób współpracujących
ze szkołą.
Wszystkim za pracę, czas, oddanie dzieciom i zaangażowanie serdecznie dziękuję.

Dziękuję za wspieranie mnie w trudnych chwilach, za podejmowanie wyzwań,
za bezinteresowną ogromną pracę jakiej wymaga nauczanie i wychowanie uczniów.
Szkoła stała się ośrodkiem życia Polonii szwajcarskiej, nie tylko uczniowie zaprzyjaźnili
się ze sobą, także rodzice nawiązali przyjacielskie kontakty.
Jest to powód do ogromnej satysfakcji i jestem pewna, że pod nowym kierownictwem szkoła nie tylko przetrwa, ale rozwinie się jeszcze bardziej.

Moi Drodzy, choć nie będziemy już angażować się w działalność szkoły na co dzień, to jednak będziemy czuwać i pomagać w każdej chwili i mamy nadzieję, że ten następny już trzynasty rok istnienia szkoły będzie dla Was pełen sukcesów i udowodni, że 13 jest szczęśliwą liczbą!

Małgorzata Lityńska