Kronika

Już od roku 1997 trwały starania o powołanie do życia polskiej szkoły w Bazylei. Wreszcie we wrześniu 1998 roku dostaliśmy pozwolenie od kuratorium w Bazylei na rozpoczęcie nauczania. Uzyskaliśmy status zajęć uzupełniających dla szkoły szwajcarskiej w ramach Kursów Ojczystego Języka i Kultury - HSK-Kurse-Polnisch (Kurse Heimatlicher Sprache und Kultur). Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i średnich w Bazylei i regionie, mogą wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy z możliwością uwzględnienia go na świadectwie szkoły szwajcarskiej. Otrzymaliśmy również zgodę wydziału edukacji na używanie sal szkolnych.